Image
Projektanci zdrowego usmiechu

Projektanci zdrowego usmiechu 

Gwarancja

Świadomi umiejętności naszych lekarzy oraz faktu, że pracujemy na rozwiązaniach najwyższej, światowej jakości dajemy pacjentom gwarancję na wszystkie prace wykonywane w klinice.

W okresie gwarancyjnym wizyta kontrolna powinna się odbywać przynajmniej raz do roku oraz w momencie pojawienia się konieczności korekty oddanej pracy (niezależnie od terminu następnej wizyty kontrolnej).

Proteza całkowita

 • gwarancja obejmuje max. 2 lata,
 • jeżeli brak protezy dolnej lub pojedynczych zębów lekarz wydaje gwarancję tylko na 3-6 miesięcy,
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu tego okresu lekarz może gwarancję przedłużyć do 2 lat.

Proteza szkieletowa

 • gwarancja obejmuje max. 2 lata,
 • wszystkie warunki jak wyżej oraz: jeśli w czasie oddawania protezy pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe,
 • po 12 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której lekarz może przedłużyć gwarancję do 2 lat pod warunkiem, że pacjent ma nadal pełne uzębienie.

Uzupełnienia porcelanowe

 • gwarancja obejmuje max. 5 lat, 
 • jeśli oprócz uzupełnienia, które wykonuje lekarz pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydajemy tylko na okres 6 miesięcy,
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancję możemy przedłużyć z obowiązkiem wizyt kontrolnych co 12 miesięcy, 
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent nie uzupełni wszystkich braków zębowych, gwarancja nie zostanie przedłużona.

Wkłady koronowo-korzeniowe

 • gwarancja obejmuje max. 1 rok, 
 • jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe, lekarz nie wydaje gwarancji (pacjent podejmuje się leczenia na własne ryzyko!). 
 • Dla powodzenia leczenia bardzo istotne jest, by lekarz niedługo po jego zakończeniu ponownie ocenił stan uzębienia i funkcjonowanie oddanej pracy protetycznej. Dlatego też pacjent powinien przyjechać na wizytę kontrolną w ciągu 3 miesięcy od oddania onlay'a, korony, mostu, protezy oraz od zakończenia leczenia implantologicznego.


Na wątpliwości i pytania chętnie udzielimy odpowiedzi drogą e-mailową.