Image
Klinika

Projektanci zdrowego uśmiechu 

Diagnostyka

Jednym z ważniejszych etapów leczenia stomatologicznego jest planowanie.

Osiągnięcie oczekiwanego przez pacjenta rezultatu wymaga zazwyczaj:

  • rozmowy z pacjentem
  • osobistego badania na fotelu dentystycznym
  • dokładnej diagnostyki

W klinice HAHS leczenie zawsze poprzedza dokładna diagnostyka. Warunkiem prawidłowej diagnostyki jest odpowiedni sprzęt. Wykorzystujemy m.in.:

  • cyfrowe zdjęcia rtg
  • cyfrową tomografię
  • laser diagnostyczny DIAGNOdent
  • elektroniczny łuk twarzowy 3D (ARCUS DIGMA)

Punktem wyjścia w planowaniu leczenia u każdego pacjenta jest tzw. pantomogram.

To zdjęcie rentgenowskie jest płaskim obrazem, który pozwala dokonać wstępnej oceny ogólnego stanu zębów oraz kości. W klinice dysponujemy nowoczesnym aparatem cyfrowym Hyperion X9. Dzięki niemu zdjęcia RTG są dużo bardziej czytelne i dokładne niż klasyczne zdjęcia uzyskiwane na kliszy rentgenowskiej, a dawka promieniowania, którą przyjmuje pacjent znacznie mniejsza.

Badanie stopnia zaawansowania próchnicy przeprowadzamy za pomocą lasera diagnostycznego DIAGNOdent.

Zastępuje on niedoskonałe, tradycyjne narzędzia (zgłębnik i lusterko). Pod wpływem światła lasera zmieniona próchnicowo tkanka zęba zaczyna wydzielać fluorescencję. Wynik pomiaru jest wyświetlany na ekranie. Badanie to często umożliwia postawienie diagnozy bez potrzeby odwoływania się do zdjęć RTG.

Właściwa diagnostyka ma szczególne znaczenie w przypadku leczenia protetycznego i implantologicznego.

To, czy pacjenci będą zadowoleni z nowych zębów zależy od tego, jak precyzyjnie dentysta odtworzy warunki zębowe pacjenta oraz czy odpowiednio zadba o estetykę wykonywanych koron. Pracując nad odbudowaniem uzębienia pacjenta ani dentysta ani technik protetyk nie mogą sobie pozwolić na tzw. działanie "na oko". Niezależnie od tego, czy odtwarzają tylko jeden utracony ząb, czy kilka. Ważne jest, by początkiem prac protetycznych było zebranie właściwych informacji o warunkach jamy ustnej pacjenta. Dopiero mając odpowiednie informacje można przystąpić do leczenia, wykonywania koron, czy protez.

Każdy pacjent nagryza inaczej, z inną siłą, inaczej układając zęby. W klinice HAHS protezy i korony wykonujemy na podstawie komputerowej diagnostyki ruchów żuchwy względem szczęki. Wykorzystujemy do tego elektroniczny łuk twarzowy 3D (ARCUS DIGMA), który pozwala na przeniesienie trójwymiarowego obrazu obu szczęk pacjenta do komputera. Po opracowaniu w programie zebranych w ten sposób danych możemy idealnie odtworzyć warunki zgryzowe pacjenta i przenieść je na artykulator, w którym wykonujemy i ustawiamy zęby pacjenta. Daje nam to gwarancję wyeliminowania przeciążeń w zgryzie oraz wzajemnego wyważania się zębów. W konsekwencji pozwala np. zapobiec utracie implantów i niekorzystnym zmianom w stawach skroniowo-żuchwowych.

Leczenie implantologiczne i diagnostyka cyfrowa 3D

Przy planowaniu leczenia implantologicznego bardzo istotne jest precyzyjne ustalenie stanu kości pacjenta w miejscu, gdzie mają być wszczepione implanty. Od profilu kości (jej szerokości i wysokości) zależy m.in.:

  • ilość potrzebnych implantów
  • rodzaj, typ, długość i średnica implantów
  • konieczność odbudowy kości w miejscu planowanej implantacji

Płaskie zdjęcie panoramiczne często nie pozwala na wystarczająco dokładne zdiagnozowanie warunków kostnych. Przeprowadzenie leczenia implantologicznego bez wnikliwej analizy stanu kości oznaczałoby, że istotne decyzje dotyczące przebiegu zabiegu podejmowane byłyby w trakcie zabiegu, zwiększając ryzyko jego niepowodzenia.

Wszechstronną analizę warunków kostnych przeprowadzamy wykorzystując zdjęcia wykonane aparatem New Tom 5G. Jest to nowoczesna, cyfrowa tomografia, która pozwala nam na odtworzenie kostnych struktur czaszki pacjenta w trójwymiarze. Analizując ten obraz w przeznaczonym do tego programie komputerowym planujemy optymalne umiejscowienie implantów i dalsze etapy leczenia. Ponadto, zabieg możemy "przeprowadzić" wirtualnie (w komputerze), a dopiero później z udziałem pacjenta.

Konsekwencje niedokładnej diagnostyki

Konsekwencje niedokładnej diagnostyki i pobieżnej analizy warunków zębowych u danego pacjenta są bardzo poważne. Najpoważniejsze są m.in. przeciążenia oraz wzajemne wyważanie się źle ustawionych nowych zębów, utrata implantów oraz zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych (często bolesne).