Image
Implanty

Projektanci zdrowego usmiechu 

Całkowite bezzębie

Odtworzenie wszystkich zębów w jednej ze szczęk jest możliwe na dwa podstawowe sposoby. Można wybrać sztuczną szczękę lub zdecydować się na zabieg implantacji. Sztuczna szczęka zdaje egzamin w wielu przypadkach, lecz z czasem kość szczęki zanika. Wskutek tego proteza przestaje dobrze przylegać i zaczyna wręcz przeszkadzać.

Obecnie wielu pacjentów nie decyduje się na protezę przede wszystkim z powodów psychologicznych i społeczno-towarzyskich. Grupa ta powiększa się z każdym dniem. Coraz cenniejsze jest dla nich poczucie odzyskania swoich własnych zębów, które zapewnia całkowicie nową jakość życia.

W klinice oferujemy co najmniej kilka możliwości uzupełnienia uzębienia przy pomocy implantów w przypadku bezzębia. Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

I. Protezy wyjmowane umieszczane na kilku implantach:

Szczególnie istotne w przypadku bezzębia szczęki lub żuchwy jest utrzymanie protez całkowitych. Klasyczne rozwiązania protetyczne nie zapewniają zadowalającej ich stabilizacji.

Trudności te można przezwyciężyć stosując uzupełnienia protetyczne opierające się na kilku implantach. Ten typ protez (overdenture) łączy się z implantami za pomocą utrzymujących je zatrzasków lub belek. Zastosowanie od 2 do 4 implantów znacząco zwiększa komfort użytkowania protez.

II. Protezy stałe umieszczane na kilku implantach:

Najdoskonalsze utrzymanie protez zapewnia umieszczenie ich na stałe na implantach. W szczęce dolnej jest to zazwyczaj 6, a w szczęce górnej 8 implantów.

Funkcjonalność i estetyka tak umocowanych protez dają pacjentowi niemal idealne poczucie odzyskania utraconych zębów. Żadne inne rozwiązanie protetyczne nie spełnia tych dwóch kryteriów w tak wysokim stopniu.

Przy szczególnie korzystnych warunkach kostnych szczęki do przymocowania protezy na stałe wystarczy zastosować tylko 4 implanty.

Decyzję, czy w przypadku danego pacjenta można zastosować System All-on-4, podejmuje lekarz podczas konsultacji. Konieczne jest do tego badanie  i szczegółowa analiza trójwymiarowych zdjęć rentgenowskich (tomografii).

Ponadto proponujemy:

Zygoma Branemark - rozwiązanie stosowane w przypadku niewielkiej ilości kości w górnej szczęce w odcinku bocznym.

Branemark Novum (most oparty na 3 implantach) - stosowany w przypadku bezzębnej żuchwy.

Oraz wiele innych możliwości uzupełnienia uzębienia przy pomocy implantów.