Image
Klinika personel

Projektanci zdrowego uśmiechu 

Zespół implantologiczny

Klinika HAHS uzyskała status "Tatigkeitschwerpunkt Implantologie". Od czerwca 2007 roku zespół implantologiczny kliniki HAHS spełnia warunki wspólnie określone przez niemieckie organizacje zrzeszające lekarzy implantologów: DGZI, DGI, BDO, BDIZ, DGMKG.

Do najistotniejszych kryteriów należą: wieloletnie doświadczenie w implantologii, kilka tysięcy wszczepionych implantów oraz systematyczne dokształcanie.

Image
Spezialist Implantologie DGZI