Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

Świadomi umiejętności naszych lekarzy oraz faktu, że pracujemy na rozwiązaniach najwyższej, światowej jakości dajemy pacjentom gwarancję na wszystkie prace wykonywane w klinice.

Proteza całkowita

gwarancja obejmuje max. 2 lata,
jeżeli brak protezy dolnej lub pojedynczych zębów lekarz wydaje gwarancję tylko na 3-6 miesięcy,
po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu tego okresu lekarz może gwarancję przedłużyć do 2 lat.

Proteza szkieletowa

gwarancja obejmuje max. 2 lata,
wszystkie warunki jak wyżej oraz:
jeśli w czasie oddawania protezy pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe, po 12 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której lekarz może przedłużyć gwarancję do 2 lat pod warunkiem, że pacjent ma nadal pełne uzębienie.

Uzupełnienia porcelanowe

gwarancja obejmuje max. 5 lat,
jeśli oprócz uzupełnienia, które wykonuje lekarz pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydajemy tylko na okres 6 miesięcy,
jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancję możemy przedłużyć z obowiązkiem wizyt kontrolnych co 12 miesięcy,
jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent nie uzupełni wszystkich braków zębowych, gwarancja nie zostanie przedłużona.

Wkłady koronowo-korzeniowe

gwarancja obejmuje max. 1 rok,
jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe, lekarz nie wydaje gwarancji (pacjent podejmuje się leczenia na własne ryzyko!).
Dla powodzenia leczenia bardzo istotne jest, by lekarz niedługo po jego zakończeniu ponownie ocenił stan uzębienia i funkcjonowanie oddanej pracy protetycznej. Dlatego też pacjent powinien przyjechać na wizytę kontrolną w ciągu 3 miesięcy od oddania onlay'a, korony, mostu, protezy oraz od zakończenia leczenia implantologicznego.

Na wątpliwości i pytania chętnie udzielimy odpowiedzi drogą e-mailową.